O NAS

Firma "AUTOBET" istnieje nieprzerwanie na rynku małopolskim od 1993 roku z siedzibą w Krakowie, przy ul. Portowej 4. Jesteśmy wytwórnią betonu towarowego, obsługującą firmy jak i odbiorców indywidualnych, w zakresie dostaw mieszanek betonowych oraz zapraw wszystkich przewidzianych normą klas i marek.

Produkcja odbywa się na bazie atestowanych surowców (cement, żwiry, grysy, piasek, domieszki chemiczne) wiodących producentów, które są podstawą do uzyskiwania wysokiej jakości naszych wyrobów.
Cykl produkcyjny jest ciągły bez względu na porę roku, z zastosowaniem systemów grzewczych i specjalnych domieszek stosowanych w okresach obniżonych temperatur.

Betony dostarczamy na budowy najnowocześniejszymi środkami przystosowanymi do tych celów takimi jak:

  • pompy do betonu o wycięgu od 19 - 70 m,

  • betonomieszarki dostosowane do małych jak i dużych ilości betonu

Przewozimy również betony półsuche wywrotkami, a takżę sprzedajemy żwir i piasek luzem wraz z dostawą.

 

Prowadzimy stały nadzór produkcji poprzez badanie wytrzymałościowe próbek betonu.

 

Od 2019 roku jesteśmy objęci przez Polskie Centrum Akredytacji jako certyfikowana betoniarnia tzn. spełniamy wszystkie wymogi do produkcji betonu najlepszej jakości

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

KONTAKT :

tel. 12 656 37 91

tel. 601 46 46 14

ryszard.krupa@vp.pl